Loading…
Makers Day has ended
avatar for Alfred Allan Birkegaard

Alfred Allan Birkegaard

Roskilde Universitet
Ph.D. studerende

Alfred Allan Birkegaard undersøger i sin Ph.D., hvordan brugen af ny teknologi, forandrer og muliggør nye kollaborative organisationsstrukturer, som skaber grobund for nye vidensepistemologier. Allan er oprindeligt uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og ligger i øjeblikket sidste hånd på sin Ph.D. afhandling fra Roskilde Universitet ligeledes i filosofi. Et særligt fokus for Alfred Birkegaard er hvad der motiverer og skaber samarbejde på tværs, i hvad vi normalt opfatter som diametralt forskellige organisationskulturer. Det kan f.eks. være samarbejder mellem en større etableret virksomhed og selvskabte og selvorganiserede netværksorganisationer som hackerspaces og DIY (do it yourself) science. Filmen har Allan Alfred skabt i tæt samarbejde med sin partner Katja Gry.

My Filmskaber Sessions

Friday, March 20
 

5:00pm CET